Festival Ljubljana

Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana
+386 (0)1/241 60 26/28
www.ljubljanafestival.si