Zaradi odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji vstopnice trenutno niso več na voljo, saj smo dosegli zakonsko dovoljene kapacitete. Ob spremljanju sproščanja ukrepov bomo v skladu z zakonom sprostili tudi dodatne vstopnice takoj, ko bo mogoče.

Festival Ljubljana

Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana
+386 (0)1/241 60 26/28
www.ljubljanafestival.si